Društvo elektronikov Slovenije Sponzor: Amis.net

datum
dogodek
media
10.11.2012
Ljubljana
Predavanja:
- Andrej (Kroko) - CNC
- Gregor Maček - Baterije in akumulatorji
19.2.2011
Ljubljana
Skupscina drustva elektronikov Slovenije

Postojna
Delavnica - EATNC
11-12.2.2011
Ljubljana
Predstavitev drustva elektronikov Slovenije
9.10. 2010
Rakov Skocjan
Delavnice iz Rakovega Skocjana
18. 8. 2010
Menina
Menina 2010
1. 6. 2010
Sestavljanje frekvencmetra
2. 5. 2010
Slavnik
Radioamatersko tekmovanje na Slavniku
1. 5. 2010
Pordenone, IT
Video reportaža s sejma Radioamatore
6. 3. 2010
Novo Mesto
Sklop tematskih predavanj v Šolskem centru Novo Mesto
- prof.dr. Matjaž Vidmar, univ.dipl.inž.el.: Ne-brezhibni protokol
- mag. Marko Pavlin, univ. dipl. inž. el.: Senzorji v medicini
- Jan Volk, štud. el.: Spoznajmo AVR mikrokrmilnike
19. 12. 2009
Ljubljana
Sklop tematskih predavanj v Izobraževalnem centru Oskar
- Aljaž Ogrin, dipl. ing. el.: Enkoderji (dajalniki pomika in zasuka)